Poniżej przedstawiamy propozycje utworów, które wykonujemy w czasie uroczystości ślubnych, z dołączonymi naszymi nagraniami.

Poniższe zestawienie jest jedynie propozycją. Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać utwory, których nie znajdziecie Państwo na prezentowanej przez nas liście, może te które szczególnie zapadły Wam w serce.

Nasze propozycje

M. A. Charpentier – Te Deum
R. Wagner – Marsz weselny z opery „Lohengrin”
J. S. Bach – Aria na strunie G
Eugene Bozza – Lied
Ennio Morricone – La califfa
J. S. Bach – Jesu bleibet meine Freude
César Franck – Panis Angelicus
F. Schubert – Ave Maria
J. S. Bach/Ch. Gounod – Ave maria
M. Lorenz – Ave Maria
F. Mendelssohn – Marsz weselny

Oprócz ww. utworów organista wykonuje z ludźmi i prowadzi śpiew od organów wszystkich części stałych, odpowiedzi, psalmu i Alleluja.

Na naszym profilu Facebook, znajdziecie Państwo również próbkę śpiewu nagraną podczas uroczystości w Kościele.

Pragniemy również zainteresować Państwa prawidłowym doborem muzyki wykonywanej podczas liturgii. Poniżej kilka istotnych informacji na ten temat:

Podczas Mszy Świętej niedozwolone jest wykonywanie piosenek i innych utworów o charakterze świeckim.

Dlatego też sprawowanie niektórych Sakramentów i Sakramentaliów, które mają znaczenie szczególne w życiu całej społeczności parafialnej, jak: Bierzmowanie, Święcenia, Małżeństwo, Konsekracja kościoła czy ołtarza, egzekwie itp., o ile to możliwe, powinno być połączone ze śpiewem, tak by również podniosłość obrzędu przyczyniała się do większej skuteczności duszpasterskiej. Należy jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystości nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub niezgodnego z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania małżeństwa.

Instrukcja Musicam Sacram. Punkt 43.

Cały tekst zawierający również propozycje pieśni:
https://musicamsacram.pl/propozycje-spiewow/slub

Podczas liturgii Mszy św. zaleca się wykonywane polifonii dawnej i nowszej w języku łacińskim i polskim, tak jednak, by nie wyłączać wiernych całkowicie z udziału w śpiewie. Muzykę wielogłosową, szczególnie dawnych mistrzów, Kościół zawsze uważał za nieoceniony skarbiec i dobro kultury.

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II – 8 II 1979, Punkt 18.

Cały tekst:
https://musicamsacram.pl/documents/download/instr79

„Liturgia sakramentu małżeństwa ma pomóc narzeczonym świadomie i owocnie go sprawować . Należy pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodnego z kultem . Ponieważ liturgia sakramentu małżeństwa jest również modlitwą całego zgromadzenia, należy zachować odpowiednią równowagę pomiędzy śpiewem ludu a grą lub śpiewem solowym tak, aby wierni nie byli wyłączeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie . Dobór repertuaru instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych czynności.”

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej w Polsce. Punkt 84.

„Muzyka instrumentalna (kompozycje instrumentalne i improwizacje organowe), stosowana zgodnie ze wskazaniami Kościoła, wzbogaca liturgię.”

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej w Polsce. Punkt 93.

„W doborze instrumentów należy wystrzegać się działań populistycznych uzasadnianych często racjami duszpasterskimi. Na pierwszym miejscu należy stawiać sztukę muzyczną jako środek oddawania chwały Bogu. Wiele instrumentów „weszło” do Kościoła za sprawą różnych grup młodzieżowych i ruchów religijnych, które chciały uczynić swoją modlitwę bardziej „przyjazną” w imię świeckiej mody. Wykorzystanie tych instrumentów jest możliwe wyłącznie poza liturgią uwzględniając sakralny charakter świątyni. Sposób gry i dobór repertuaru musi być wyrazem troski o szlachetne piękno muzyki religijnej.”

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej w Polsce. Punkt 96.

Cały tekst:
https://musicamsacram.pl/documents/download/instr2017