Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, którą ukończył w roku 2011 na wydziale instrumentalnym – specjalność gra na trąbce. W tym samym roku podjął dalszą drogę doskonalenia warsztatu gry na trąbce i rozpoczął studia drugiego stopnia na wydziale instrumentalnym o specjalności „trąbka naturalna”, które z sukcesem ukończył dwa lata później.
Już w czasie nauki w szkole średniej brał aktywny udział w życiu muzycznym w kraju i za granicą. Współpracował z wieloma orkiestrami młodzieżowymi, m. in. z Salonową Orkiestrą działającą przy Polskim Radiu Pomorza i Kujaw „Junior PiK”, orkiestrą dętą Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, orkiestrą miasta Świecia. Jako członek orkiestr koncertował w Niemczech, Holandii, Litwie, Włoszech i Francji.

Jako solista debiutował w 2009 roku na I Zambrowskim Festiwalu Organowym.
W 2016 roku objął stanowisko kapelmistrza i dyrygenta orkiestry działającej przy OSP w Kcyni, z którą po dziś dzień koncertuje i prowadzi szeroką działalność artystyczno – edukacyjną.
Chcąc w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje, Mariusz Skotnicki w roku 2020 podjął studia magisterskie na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej na kierunku Dyrygentura orkiestr dętych.